Tính khầu phần ăn cho gà và những điều cần lưu ý

Tính khẩu phần ăn cho gà là rất quan trọng, quyết đinh sự tăng trưởng, đạt năng suất, gầy, mập, cách tính sau cho hợp lý giúp gà không bị thiếu hụt hoặc dư thừa các chất là rất khó. Để hiểu rõ hơn, choidaga.live xin nói thêm về tỷ lệ các thành phần dinh dưỡng cụ thể, mà bài trước cũng đã trình bày, tiếp tục phần này tìm hiểu rõ hơn từng thành phần chất dinh dưỡng.

Cách tính chính xác theo tỷ lệ đầy đủ chất dinh dưỡng cho gà :

 • như đã nói trên ở bài này mình sẽ biết đầy đủ loại thành phần dinh dưỡng cần thiết, nguyên liệu trong khẩu phần ăn của gà gồm những gì, theo đó cũng nắm rõ được nhu cầu dinh dưỡng qua từng giai đoạn phát triển của gà, từ đó ta sẽ tìm được một công thức phù hợp đối với vòng đời nuôi một lứa gà.

thuanga

>>các kỹ thuật nuôi gà trống và bí quyết hay <<

 • chúng ta nên thử nghiệm, đặt ra từng câu hỏi cho từng giai đoạn, từng độ tuổi của gà, coi nó có phù hợp không :
  • suy nghĩ về chất đạm trong công thức mình đưa ra có đủ chưa.
  • còn khi cho thêm chất bột đường có thấy thừa hay không ?
  • có nên tăng thêm khoáng chất cho những con gà con ở độ tuổi vài tuần không ?
  • chúng ta có nên thay tấm vào cám không ?
 • Từ đó chúng ta có thể kê ra công thức thử nghiệm, như các ví dụ dưới đây :
  • tính khẩu phần ăn cho gà con :
   • về bột bắp ta dùng tỷ lệ khoảng 30% là đủ
   • tiếp là cám gạo khoảng 20% là tiêu chuẩn
   • và tiếp tục là tấm gạo 14% đủ
   • còn về bột cá ta cho vào khoảng 14.5 % là đủ
   • bánh dầu cho khoảng 10% vừa đủ
   • mảy đậu xanh khoảng 10% bằng tỷ lệ bánh dầu
  • Kết quả hình ảnh cho đồ ăn cho gà
 •  >>khẩu phần ăn cho gà hợp lý và khá chuẩn <<
   • cho một ít khoảng 0.5 % bột xường là hợp lý
   • tương tự cho khoảng 0.5% bột sò
   • Muối bọt ta cho khoảng khoảng 0,5%
   • Ta thấy được tổng cách thanh phần khoảng 100% là vừa đúng chuẩn khẩu phần cho mỗi con gà .
  • công thức cho gà đẻ thì tính như sau :
   • tương tự trên về bột bắp ta dùng tỷ lệ nhiều hơn gà con là 45% là đủ
   • tiếp là cám gạo tương tự là  khoảng 20% đủ tiêu chuẩn
   • về bột thịt ta cho 8%
   • bột cá khoảng 7%
   • bánh dầu cho khoảng 10% vừa đủ
   • và bánh dầu dừa khoảng 7% bằng tỷ lệ bánh dầu
   • cho một ít khoảng 0.5 % bột xường là hợp lý
   • tương tự cho khoảng 2% bột sò
   • Muối bọt ta cho khoảng khoảng 0,55%
   • Tổng hợp lại ta thấy vừa đủ 100% là tiêu chuẩn cho gà đẻ
  • khi nuôi gà thịt khẩu phần có khác một ít :
    • cũng tương tự trên về bột bắp ta dùng tỷ lệ nhiều hơn gà đẻ là 50% là đủ
    • tiếp là cám gạo tương tự là  khoảng 28% đủ tiêu chuẩn
    • bột cá khoảng 5%
    • bánh dầu cho khoảng 10% vừa đủ
    • và bánh dầu dừa khoảng 5% bằng tỷ lệ bánh dầu
    • cho một ít khoảng 0.5 % bột xường là hợp lý
    • tương tự cho khoảng 1% bột sò
    • Muối bọt ta cho khoảng khoảng 0,5%
    • Tổng hợp lại ta thấy vừa đủ 100% là tiêu chuẩn cho gà đẻ
  • Từ đó ta cho ra công thức nuôi gà giò :
   • về bột bắp ta dùng tỷ lệ trong khẩu phần ít hơn gà thịt là 40% là đủ
   • tiếp là cám gạo ta giảm xuống là  còn khoảng 20% đủ tiêu chuẩn
   • còn tấm gạo khoảng 10%
   • bột cá khoảng 5%
   • và bột thịt cũng 5%
   • bánh dầu cho khoảng 10% vừa đủ
   • và bánh dầu dừa tăng lên một ít khoảng 8% bằng tỷ lệ bánh dầu
   • ta cho một ít khoảng 1 % bột xương là hợp lý
   • tiếp là cho vôi chết khoảng 0.5%
   • Muối bọt ta cho khoảng khoảng 0,5%
   • cuối cùng ta tổng hợp sao đủ 100% là tiêu chuẩn cho gà giò
chơi đá gà