Tag Archives: Gà Asil

Gà Asil và giống gà nòi thuần chủng giống khác nhau điểm gì ?

Phân tích hai giống Gà Asil và giống gà nòi có những ưu khuyết điểm gì Amir Khan (Ghan) sở hữu tức là nặng đòn hay búa tạ. các giống Asil nhiều người biết đến mẫu nào cũng nặng đòn nhưng mà mà loại này được gọi là búa tạ đủ hiểu đòn nó khủng ra sao. Khan lông màu ô ớt cản giữ đúng màu, […]

Close [X]
chơi đá gà