455 câu kinh kê chuẩn trong sách viết tay bí truyền Tả Quân Lê Văn Duyệt

Đá gà online – Tìm hiểu và nghiên cứu kỹ lưỡng 455 kinh kê chuẩn trong sách viết tay bí truyền Tả Quân Lê Văn Duyệt

Để nối tiếp sách kinh kê phần 7. Thì trong bài này ta tìm hiểu về 455 câu kinh kê chuẩn và đôi nét tiểu sử của Tả Quân Lê Văn Duyệt: Ông sinh năm 1764 trong vùng thôn dã gần vàm Trà Lọt, làng Hòa Khánh, châu Định Viễn, dinh Long Hồ (nay thuộc xã Hòa Khánh, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang). Ông nội của Lê Văn Duyệt là Lê Văn Hiếu từ Quảng Ngãi vào đây sinh sống. Sau khi Lê Văn Hiếu qua đời, cha ông là Lê Văn Toại rời vùng Trà Lọt đến ở tại vùng Rạch Gầm, làng Long Hưng (nay thuộc huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang).

Trực tiếp đá gà cựa sắt : https://choidaga.live/category/truc-tiep-da-ga/

1. Trời xuân nương ngọn đèn hoa,
nhì. Thừa nhân xem thấy sách gà chọi Phạm Công
3. Dạy răn chẳng sót mảy lông,
4. trong khoảng đây thế hệ hãn phép trong rất mầu.
5. Trước phân văn võ làm cho đầu,
6. Kim, mộc, thủy, hoả, thổ hầu phân minh .
7. Ngũ thể là ứng ngũ hành
8. Tương sanh, tương khắc cho đành can chi.
9. Hình công, hình phụng, hình qui,
10. Cần trên cần dưới coi thì cho thông.
11. Lại tường trong khoảng mẫu thép lông,
12. Hạt mao trước võ phẩm đồng phước kê.
13. chạm chán chiến kê võ thử nên ghê,
14. Tượng mao viên phát ai hề dám đương.
15. Bất câu ô, xám, ó, quà .
16. một mình năm sắc rõ ràng gồm văn.
17. Lông đuôi mà sở hữu quầng trăng,
18. Mã dài chí gối thiệt là tước linh.
19. Cánh lông trổ chín lưu tinh,
20. hai bên mười tám tài tình xiết bao.
21. Thuần văn thuần võ làm cho sao,
22. Văn pha võ lộn nhịn nhường nào vẽ cho ?
23. Mã kim nhỏ tuổi nhẻ ko to,
24. Lông ngời cho ướt thiệt đồ thuần văn.
25. Lá tre béo trọi nhì phần,
26. Sắc ko khô ướt nó rằng văn pha.
27. Thép lông thuần võ kể ra.
28. Màu khô mã lại đấy là võ tinh.
29. Lại mã dài ướt hoà mình,
30. Võ pha là thế phải nhìn nhưng phân.
31. Sắc lông giãi tỏ thân mật ,
32. Lỡ văn lỡ võ sao rằng lỡ pha.
33. Mồng co, mồng lái văn hòa,
34. Mồng chóc, mồng trập danh là võ quan,
35. Mồng khe, mồng trích rõ ràng văn pha.
36. Ðầu mình đã tỏ xa gần ,
37. Sau này ta sẽ bảo nhưng bộ chơn.
38. Sao rằng văn giáp danh xưng,
39. Sao rằng võ giá rằng thuần rằng pha ?
40. Bất câu xanh, xám, trắng, ngà,
41. Ðường đất cho nhỏ dại , vảy mà cho trơn tuột .
42. Ngón dài thắt nhỏ thời hơn,
43. Cựa kim đóng thấp đấy chơn văn thuần.
44. Khai mương vảy dóng khô vi,
45. Chơn như chọi gà chết võ thuần chẳng sai.
46. Còn như đại giáp bài khai,
47. Ðường đất sợi chỉ thiệt tài văn pha.
48. Chơn dầu vảy cọp tỏ ra,
49. Ðường đất thô to đấy là võ xen.
50. Cựa nhưng với đóng trong huyền,
51. Nhọn cũng như buá võ tuyền vậy vay.
52. Cựa đao hoặc lớn nhưng mà ngay,
53. Thấy thời cho biết nó rày võ pha.
54. Văn thuần ăn võ thuần mà,
55. Võ thuần ăn đặng văn pha rất mầu.
56. Văn pha sở hữu võ địch nhau,
57. Thắng bởi nhờ vảy ai hầu hơn ai .
58. Vảy lông trái thế 1 hai ,
59. Kém vảy bổn mạng dễ nề đứng lâu.
60. Phải tường bổn mạng ở đâu,
61. Cứ vảy ngón giữa kể hầu chẳng sai.
62. hai mươi nhị vảy sấp ngoài,
63. Mười bảy mười tám thường tài thiếu chi.
64. Vảy độ cứ xuống nhưng suy,
65. Ðừng cho núng dập phải ghi vào lòng.
66. Hậu cước liên lộ cùng lúc ,
67. Vảy thời trên cán cho thông một con đường .
68. Ðừng cho nát nẩm loàn hàng,
69. Ðứng càng lâu nước, lại càng đá năng.
70. Vảy hậu 1 đàng thẳng băng,
71. No nê khỏi cựa thế hệ rằng bền cho.
72. Dầu nhưng khai hậu to nhỏ ,
73. Phía bên vấn cán chẳng lo chút nào.
74. Phép vảy ko nói xiết bao,
75. Thương người lỗi lầm phải trao tâm truyền.
76. Cho tường là vảy tam truyền,
77. Cho tường là vảy chướng thiên chỗ nào.
78. Câu loan tình trạng khiến cho sao,
79. Ngư lân, yến nguyệt tài cao áp gì,
80. Ba hàng rốt chậu vảy qui,
81. Hoành hoành chỉ địa người nào thời dám đương.
82. Châu giáp, huyền giáp phải tường,
83. Châu hơn đã hãn huyền nhịn nhường lại châu.
84. Nhựt thần vảy đóng ở đâu,
85. Ðóng nhưng ngang cựa để hầu phòng thương.
86. Lạc mai giáp đóng phi thường,
87. Hoặc bày dưới cựa hoặc tường lên trên.
88. Khai vương giữa chậu hoặc bên,
89. Chẳng sớm thời muộn chẳng quên đòn tài.
90. nhì hàng dầu nguyên lý dặm dài,
91. Nhứt cơ chế nhứt chiếu quầng hoài phải kiêng.
92. Long ẩn nhưng sở hữu ẩn huyền,
93. Nước ba thời thấy đá phiên một đòn.
94. Cao nào ngón giữa ẩn son,
95. Qua khuya một chút chúng lòn chạy ngang.
96. Bạch giáp huê hồng ai tày,
97. Ðá hầu một nước chơn rày như son.
98. Suất châu ba giáp sổ tròn,
99. người nào chịu cho nổi ba đòn từ cung.
100. Sát chậu 1 vấn bít bồng,
101. Ðá xen đá bại hero phải kinh.
102. Bát chỉ nhơn tự gá danh,
103. Ðôi chơn nhựt nguyệt anh linh chẳng vừa.
104. Hổ đầu ngón giữa chẳng chừa,
105. Ðá sơ chẳng chết cũng ngẩn ngơ đầu.
106. Liên giáp vảy đó thiếu đâu,
107. Ðóng mà ngang cựa ai nào dám trông.
108. Ðã phần phép giáp phép lông,
109. Lại dạy 1 phép cho thông lựa chiến kê .
110. Ẳn thua bởi vì vì người ta,
111. chiến kê hay thất phương pháp ắt là phải thua,
112. Hiệp chế độ dầu mấy cũng sắm ,
113. Thất bí quyết đem đến nhưng mà cho chẳng màng.
114. Chẳng lựa ô, tía, xám, quà ,
115. Mã nhỏ mà ướt lượng toan lượng tào.
116. Cổ cần đoạn 1 liên nhau,
117. Mỏ xuôi, mình phụng, mồng dâu, mình dài.
118. hai vai cánh thiệt hai vai,
119. Vảy đóng cho mỏng chơn dày phân ba.
120. Ngón dài nhỏ tuổi thắt tằm nga,
121. Ðường đất như chỉ đóng sà cựa kim.
122. Cần tròn hay lận hay lanh,
123. Ðùi thời đùi ếch mắt thêm hoả tròng.
124. Cằm thời cho khít làm cho song,
125. Sâu lườn xương rộng sức trong như thần.
126. Cho hay là thể thuần văn,
127. Ðịch cùng võ thể mười phần toàn công.
128. Con nào đầu to khô lông,
129. Mình nhưng mà tròn tượng, chơn phồng phân hai.
130. Vảy sở hữu ngón chẳng đặng dài,
131. Mồng chóc mã lại dưới nhị cựa tròn,
132. Mắt thời bự loả ngoài khuôn,
133. Vảy thời to kịch hình dung võ toàn,
134. Ðá thời kinh thiên động địa,
135. Sánh cộng căn thể thủ thành đặng đâu.
136. Thuần văn thuần võ dạy đầu,
137. Văn pha võ lộn sau hầu biện phân.
138. Hỡi xin giữ dạ đon đả ,
139. Từng chơi biện đặng, phải từng xét suy.
140. Dạy cho đủ trạng đá gà kỳ,
141. Thủ vĩ tương cận thấy thì phải kiêng.
142. Danh là chọi gà thể triều thiên
143. Cổ trên cất đứng, đuôi liền cúi cung.
144. Hình như phụng võ phong trung,
145. Phép chơi đá gà cho gã nhân vật ko nhị .
146. Mồng rồng nhưng ngón lại dài,
147. Chơn dầu hèn xấu danh ai dám đồn.
148. Con nào gối chí hậu môn,
149. Ngoài ra Lữ vọng câu buông Vị hà,
150. 1 đời cho nhẫn tới già,
151. Mỗi trường mỗi cậy, tài nhưng mà đòn sau.
152. hùng kê đại chiến tréo tay trói càng mầu,
153. Tài hay sanh sát gẫm âu dị kì.
154. chơi đá gà nào chơn đóng nhì hàng,
155. Về tên ngang cựa đâm càng nên ghê.
156. Coi đá gà biến hoá nhiều chủng loại bề,
157. Ðành rằng sanh khắc chớ hề mạng chi.
158. Tại mình coi chẳng hay suy,
159. mang thua rồi trách, trách thì dở hay.
160. Xin coi hiệp cách thức như vầy,
161. Bách chiến bách thắng phép nay đã bàn.
162. Sách xem phải nghĩ thời tường,
163. Hữu trung hình ngoại rõ ràng chẳng sai.
164. Người hiền lành coi mạo biết tài,
165. Vật hay nó cũng bày ngoài mường tưởng .
166. Giống gà hết mực hero.
167. Cũng gồm năm đức cũng thông trăm tài.
168. Cổ liền, lườn thẳng bự dài,
169. Vụ xương nặng đúc, ức nhì bên dày.
170. Cổ cần càng vắn càng hay,
171. Khô chơn, thắt ngón cho nhỏ thời hơn.
172. Mình như bắp chân chẳng nhịn nhường ,
173. Vảy nước dưới cựa với tường hay chăng.
174. Vừa đóng đến cựa thời ăn,
175. Bằng ko đến cựa nhọc nhằn công nuôi.
176. phao đồn câu liền chặt bền rồi,
177. Lừa mình, qui bối hẳn hòi cả gan.
178. Xám khô, Ô ướt người nào ngang,
179. Danh rằng khuyết thạch danh vang bằng truyền.
180. gà trên gà chọi dưới phải bàn,
181. Cổ trường nhưng mà dẹp băng ngang thượng hành.
182. Cổ môn nhưng mà vắn ngỡ ngàng,
183. Lội lặn ở dưới khó dằn lên trên.
184. Dạy cho những thứ hư nên,
185. Chơn mình rẻ cả, sắt bền như cưa.
186. Ô ăn gà tiá chiếm hữu thừa,
187. Tiá ăn chọi gà nhạn 1 giờ chẳng lâu.
188. Nhạn ăn chơi đá gà xám rất mau,
189. Xám ăn vàng ó, quà hầu ăn ô.
190. Bảo cho mấy kế nhằm nhò ,
191. Nằm lòng gắng gỏi cũng mua nhưng mà dùng .
192. Thế đấy mấy người nào đương cộng ,
193. Xa quăng mới dám chẳng dung giao đầu.
194. Xa quăng cầu ít đặng đâu,
195. Nằm lòng: cấn gối thấy hầu phải kiêng.
196. chọi gà quăng mười nước chẳng hiền khô ,
197. các thế phải nhịn nhường cả trường đều kinh.
198. Kiếm cho chọi gà trụ tài tình ,
199. Người đá như sấm trong mình chẳng hư.
200. Nằm lòng trụ dập, trụ quành ,
201. Trụ dập các thế thế nào cũng hơn.
202. Chấm bợ ai thấy cũng nhờn,
203. Ðá mé ăn đặng do hơn ngang đòn.
204. Ðá ngang ăn đá sỏ non,
205. Mé rồi thêm bợ thì còn sỏ đâu,
206. gà chọi sỏ tài đâm rất mầu,
207. Ðậm ăn gà mé thế hầu chẳng sai.
208. Mé ăn hùng kê đại chiến sỏ hoài hoài,
209. Sỏ ăn hầu, vậy hầu ăn chong.
210. Thế nào giữ thế cho ròng rã .
211. Kẻo nó hay phản phép trong ko thường.
212. Trước đà phân thế gần xa ,
213. Lại truyền phép vảy vân vân tỏ bảy.
214. Trăm hay chẳng bằng độ may,
215. Tam tài hễ mang thời may muôn phần.
216. Ba chiếc kề xuống vồ cập ,
217. Ðã ròng rã sỏ mé sút bằng cũng ăn.
218. Dặm loại ba mẫu răn răn,
219. Tam tài chánh hiệu mười phần chẳng ngoa.
220. Ðóng liền ba dòng kề ba,
221. May đá lịch bại nữa nhưng hãy quăng.
222. Vảy ấy nó ăn ko chừng,
223. Nó đá với loại thiệt chưn, gãy cần,
224. Hồng sa phủ xuống sống chơn,
225. Khum khum vòng trái mười phần độ may.
226. Nguyệt luân vảy tợ hưng đoài,
227. Biết đá lịch bại thấy hoài chẳng ko.
228. Ẩn tinh nhiều ít không cùng ,
229. Nó ẩn dưới chậu danh đồng ẩn long.
230. Thỉ dực vầy tên làm cho song,
231. Tài hay lịch bại, đá thì hay quăng.
232. Nguyệt phủ la vảy buá trăng,
233. Thân nội cái vảy nhường nhịn chưng buá hình.
234. nhì hàng vảy đóng ràng ràng ,
235. hai bên đâu lại hiệu danh giao đầu.
236. ác hiểm tinh vảy đó cũng mầu,
237. Ðóng bằng hột tấm : đá đâu cũng tàng.
238. những trên mấy vảy nhứt ban,
239. Thảy tài lịch bại rõ ràng phải âu.
240. Thứ ba chỉ vảy nhiệm mầu,
241. Thần cơ tỏ hết sớm muộn phải bày.
242. Nghịch lân là vảy dư thay,
243. Hể đá thì hại người nào hầu chẳng kiêng.
244. Phân nhau nó đóng quái gở ,
245. Bất luận đội ngũ biết tình ca lân.
246. Nhơn tự nội đóng răn răn,
247. Vảy đấy tài bợ dữ bằng thần lôi.
248. Huyền châm vảy tượng lắm ôi,
249. Cáp hùng kê đại chiến ta phải thông coi kẻo lầm.
250. Vẩy ấy nó ăn vảy son,
251. Son ăn vảy mực, mực còn ăn vương.
252. Vương ăn nhựt tự tài thường,
253. Nhựt ăn công tự cho thường mới hay.
254. Công ăn bán nguyệt chẳng chầy,
255. Bán nguyệt ngoại lộ ăn rày kim qui.
256. Kim qui ăn khẩu tự di,
257. Khẩu tự nó chẳng nói gì cúc kim.
258. Cúc kim là vảy bầy em,
259. Trời sanh phải chịu thua dèm vảy kia.
260. Vảy song phổ thông vảy trái ngang ,
261. Phải truyền cho biết nhưng mà đề ăn nhằm ,
262. Vảy nhỏ tuổi thì ăn vảy mập,
263. Vảy dưới phù trợ nó chấp vảy trên.
264. Vảy khô ăn ướt đã liền,
265. Tả biên ăn đặng, hữu biên là thường.
266. Dạy bày vảy độ cho tường,
267. Ðóng trên ngón nội 1 đoạn đường mọc lên.
268. gà may vảy độ nảy liền,
269. Mấy vảy mấy độ ăn toàn chẳng chơi.
270. Nhơn tự hoặc chỉ ngoài này,
271. Hoặc dăm ba vảy như ngòi tự nhơn.
272. Mấy chữ mấy độ là chừng,
273. Ẳn đã hết độ thì đành đem ra.
274. Vảy may vảy rủi đâu là,
275. Hư sở hữu vảy ngoại thiệt là chẳng may.
276. Ngoài chỉ 1 nhị vảy rày,
277. ấy là vảy đen đủi đề cập bày chớ nuôi.
278. Vấn ngang trên cựa rủi ro rồi,
279. Tam tài dầu có chẳng bồi đặng đâu.
280. Tam tài ngăn xuống thêm sầu,
281. Ngăn trên may độ gẫm âu hoài hoài.
282. Áp khẩu con đường chém chẻ nhị,
283. Ðóng trên những vảy sổ dài xuống nay.
284. Vảy độ nó chỉ ra rày,
285. đấy là nó đó như dày chiếc kim.
286. Hoặc ngang hoặc chánh trung tâm,
287. Nuôi thì tốn lúa, đá thêm thua tiền.
288. Ðã phân vảy đen đủi vẽ viên,
289. Lại dạy lựa ngón móng biên, móng rồng.
290. Hình tằm, đầu trích độc hung,
291. Ngón lặt vặt vảy ai hầu dám qua.
292. Lưỡng nghi vảy đá mé nhưng ,
293. Ðóng đôi trên dưới thuận hoà đệ huynh.
294. Vảy chẻ nhơn tự quấn xen,
295. Vảy nguyên nhưng mà chẻ như hình tự nhân.
296. Nguyệt luân đóng vảy tròn hơn,
297. Ðóng trên đóng dưới cửa thần thinh không .
298. Nhơn tự cả thảy song song ,
299. Nguyệt luân đôi cựa cũng chiếc trúng đôi.
300. Móng ròng rã đá ẩn mà thôi,
301. Giao đầu nhập nôị cũng giống nòi đá ngang.
302. nhập ngoại thế bảo cho tàng
303. Hàng vảy biên ngoại đổ tràn vô trong.
304. Tròng không thì dạng cũng ko,
305. Thượng hạ mang vảy giữa không mang gì,
306. Vảy nghiên vảy phúc chia đi,
307. Ðá ăn người thấy cũng do bộ chơn.
308. Vảy phúc rạch nhứt ràng ràng ,
309. Vảy mẫu nó đóng như hình phát biên.
310. Vảy chưa một sắc vạn tuyền,
311. Dáng trổ 1 vảy sắc liền khác đi.
312. Sát nhơn chánh hiệu phải ghi,
313. nhì vên đều mang phải bởi phải kiêng.
314. nhị chưn vảy cút đôi bên,
315. Hiệu là song tếch đá liên đá chồng.
316. Dưới cựa ba vảy song song ,
317. Lại dặm một vảy nằm cùng một bên.
318. Nó là bốn thánh thiệt tên,
319. Hoặc ngang qua cựa dưới trên sở hữu thường.
320. Lên thì thấy nó đá ngang,
321. Dưới thì đá bợ, lại mằn hầu chơi.
322. Ngón giữa vảy đóng an nơi,
323. Tướng lân là hiệu đời đời nghe danh.
324. Như khẩu mang vảy giăng ngang,
325. Vảy xa ra khỏi thấy càng hay quăng.
326. chơi đá gà người dày béo mấy phân,
327. Vấn xương kiếm vảy chớ cân chớ năn nỉ .
328. quái dị vảy đóng cũng tài,
329. Thấy nó dị diện nào ai biết gì.
330. Vảy nào vấn ra 1 lúc,
331. Ngoài ra nhơn tự càng thi diệu tài.
332. Trên cựa thắt lắm rõ ràng,
333. Hoặc nó đâm mắt cho tàng nhưng phân.
334. Ngang cựa dưới cựa niềm nở,
335. Thắc lắm đâm mắt mười phần nào e.
336. Vảy hình kim đóng ngang bìa,
337. Vấn ngang là vảy chữ đề bình an,
338. Vảy nào mà thấy đóng ngang,
339. Ðá nhằm 1 cái nửa bên nghiêm ngặt .
340. Ðôi vảy chen lại tự nhơn,
341. Chỉ ra áp khẩu nên thân đâu là.
342. Ngón nội thấy vảy chỉ ra,
343. gà chọi đấy ăn độ phải ghi tấc lòng.
344. Vảy độ chỉ ra rành rành ,
345. hùng kê đại chiến đà ăn độ lời đành bảo cho.
346. Vảy độ mấy vảy chẻ ra,
347. Ðà ăn mấy độ coi qua thì tường.
348. Dạy rằng cho độ mọi con đường .
349. Tương sanh tương khắc chiếm hữu tường hay chưa ?
350. trong khoảng nay cho những ngàn xưa ,
351. Phong è đã lắm hiện thời mới cứng .
352. Tùy cơ ứng biến rất xinh,
353. Ẳn vì dày trí, phải gìn lời khuyên.
354. Hoài chi tấm bạc đồng tiền,
355. Trông chạm mặt thì đá thua phiền đặng sao !
356. Lựa cho hiệp cách thức con nào,
357. Ðá thì thấy thắng phép trao chẳng lầm.
358. Dám khuyên những khách hùng tâm,
359. Của này xin nhớ giá cầm là chơi.
360. Ô thủy, tía hoả, tánh trời.
361. Nhạn kim, xám mộc, thổ thì huỳnh kê.
362. chiến kê ó thổ vượng tư bề,
363. cùng tiến thưởng đồng mạng chớ hề nghi nan.
364. gà bông đá gà chuối, xám, quà,
365. gà chọi lau, đá gà chuối, cộng chàng cú kê,
366. Cứ theo sắc chánh mà suy,
367. Ngũ hành ngũ sắc đề cập gì dáng lông.
368. Xám son, cú chuối nổ bông,
369. Thiệt là sắc dáng phải ghi tỏ tường.
370. giả thử xám trổ mã vàng,
371. Thiệt là sắc mộc màu quà đề cập chi.
372. Bông nổ mã ô đen sì,
373. Màu thời chẳng nói, nhắc thì thủy ô.
374. Như vàng mã chuối trỏ vô,
375. đề cập là sắc thổ chuối dò làm chi.
376. gà chọi tiá trổ lau 1 khi ,
377. Ðành rồi hoả mạng người nào thì nói lau.
378. hùng kê đại chiến nhạn trổ đen vàng màu,
379. Chánh sắc kim thiệt ai hầu tiến thưởng đen.
380. Sắc dáng cũng ăn sắc toàn,
381. Tương sanh tương khắc cậy liền can chi.
382. Hoặc là thủy vượng hoả suy,
383. Cũng hay tương khắc bốn thì chẳng ko .
384. Mùa xuân mộc thạnh vô cùng.
385. hùng kê đại chiến nhạn tuyết ấy khắc đồng mấy cho.
386. Mùa hè khí vận lửa lò,
387. đá gà tiá hoả mạng ấn phu mang hè.
388. Qua thu âm khí nặng nằn nì ,
389. Ó chơi đá gà thủy cũng sánh kề kém đâu.
390. Ðông lai thủy thuộc ruộng sâu,
391. Ðừng cho hùng kê đại chiến xám mạng sanh phải mùa.
392. Ó quà hai sắc 1 pho,
393. Thổ vượng tư quí bốn mùa có vay.
394. Cho hay thổ chiếc sanh ra,
395. Kim nhờ thổ mạch thế hệ là với kim.
396. Kim lại sanh thủy chớ hiềm,
397. Thủy thời sanh mộc, hoả hiềm mộc sanh.
398. ấy là ngũ hành tương sanh,
399. Lại dạy tương khắc sẵn dành đinh ninh.
400. Ðã hay thua đã tương sanh,
401. nhưng mà tương khắc tắc tình lạ thay.
402. Ô thủy ăn tiá hoả ngay,
403. Tiá ăn kim nhạn ngày rày chẳng lâu.
404. Nhạn ăn xám mộc rất mau,
405. Xám mộc ăn thổ ó, lau, mang tiến thưởng .
406. Nó hay phản khắc ghe (nhiều) đàng.
407. Ó thì ăn tiá vàng thường ăn ô,
408. Nhựt thần cho đặng cũng phò,
409. Can chi hiệp nó chẳng lo nỗi gì.
410. Giáp ất là mộc vân vi,
411. Bính đinh ngày ấy hoả thì chẳng sai.
412. cách tân vốn thiệt kim hoài,
413. Nhâm quí thuộc thủy mà người nào chẳng tường.
414. Mậu kỷ thổ vượng trung ương,
415. Tương sanh đặng nó, nó càng thêm xuê.
416. Ngày thời lấy vậy mà suy,
417. Kim, mộc, thủy, hoả, thổ thì phải coi.
418. Ngày sanh hay khắc mấy ngôi,
419. Phải phân cho rõ hẳn hòi mà toan.
420. giả tỉ ngày thuộc kim toàn,
421. vàng tiá thì hơn, xám nhạn thì thua.
422. Ngày nào thuộc mộc tía no,
423. Xám nhạn cũng thắng, ó đùa chạy ngay.
424. Ngày nhưng thuộc thủy nhẫn ngày,
425. Ó, Ô đều thắng, tiến thưởng rày lại thua.
426. Ngày nào thuộc hỏa ngày mô,
427. Ó tiến thưởng đều thắng, tía đồ vô công.
428. Ngày nhưng thuộc thổ vun trồng,
429. Ó nhạn đều thắng, ô thua chạy dài.
430. Phép xem này nữa chẳng sai,
431. Kim, mộc: ó, thổ : ô nhai thủy trầm.
432. Thổ , kim, hoả, vận tam lâm,
433. Nhựt thần là thủy khắc thâm ba chàng.
434. Xám, mộc, nhạn, kim rõ ràng,
435. Ngày lại gặp gỡ thủy phải toan trở về.
436. Ô thuộc mạng thủy thường lề,
437. Nhạn tài cho lắm mựa hề giao phong.
438. Ó thổ chạm mặt ngày mộc xung,
439. Nhựt thần thọ khắc, thế phòng bị thương.
440. Tiá thuộc mạng hoả là thường,
441. Ô thủy gặp gỡ hoả phải nhịn nhường anh va.
442. Ô là mạng thuộc thủy hòa,
443. Xám mộc đầu gặp mặt nẻo xa cũng về.
444. Ó, quà đều thổ 1 bề,
445. gặp mặt đặng ngày hỏa ăn dè thủy ô.
446. Tuổi già đã tám mươi lăm,
447. Dọn đặng 1 cuốn cầm bằng ngàn cân.
448. Chỉ bày đã hết gần xa ,
449. Nghề chơi song cũng ý thức vậy vay,
450. ai dầu coi tới sách này,
451. Trăm người xin thấy công dày mà thương.
452. sung túc tài trí cao nhòng,
453. ngàn năm chú ý thì tường nhân kiệt .
454. Chữ rằng đỗ vật tứ nhơn
455. Tiên giác, hậu giác vồ cập 1 chương.

Xem đá gà cựa sắt: https://choidaga.live/xem-da-ga-cua-sat/
Close [X]
chơi đá gà